fgdjhzukg

Poštovane koleginice i kolege,

posebno nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da učestvujete na Prvom takmičenju u prikazu slučaja – Family Practice Case Report Award Competition 2018 (FPCRAC 2018) za ljekare porodične medicine – članove Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine i Udruženja doktora porodične medicine RS koje organizuju navedena dva udruženja porodične/obiteljske medicine iz Bosne i Hercegovine u saradnji sa Bosnalijekom.
Kao jedinstveni projekat na našem području ova radionica ima za cilj da podstakne i ohrabri mlade kolege u njihovoj edukaciji, prezentiranju radova – prikaza slučaja, naučnoistraživačkom radu, međusobnom upoznavanju i razmjeni iskustava iz prakse.
Svoje radove možete poslati na e-mail adresu: congress.fm.bh@gmail.com u formi PowerPoint prezentacije najkasnije do 31.3.2018. godine. Rad treba da sadrži ime/imena autora, ustanovu, uvod, prikaz slučaja i zaključak.
Prikaz slučaja predstavlja najvažniji dio rada, a treba da sadrži: osnovne podatke o pacijentu (poštujući privatnost pacijenta), opis kliničke slike, anamnezu bolesti, te dijagnostičke procedure koje su sprovedene, terapiju koja se ordinira, te ishod ili ishode terapije. U sklopu prikaza slučaja možete prikazati i sva druga oboljenja koja je pacijent imao ili trenutno ima a koja su mogla imati uticaj na oboljenje/slučaj koje namjeravate prikazati.
U zaključku navedite ishod liječenja te uticaj navedenog slučaja na vašu buduću praksu.
Kriteriji koji će se uzimati kod ocjenjivanja su: zanimljivost i kompleksnost slučaja, dokumentiranost, odnosno prikaz dijagnostičkih metoda, uključenost drugih medicinskih i nemedicinskih službi, članova porodice, ispravnost ordinirane terapije i doprinos slučaja nauci.
Stručna komisija koju čine šefovi katedri porodične medicine iz cijele BiH, bodovati će svaki rad bodovima od 1 do 10, a 10 radova koji budu imali najveći broj bodova biće prezentirani na 1. kongresu porodične/obiteljske medicine Bosne i Hercegovine koji će se održati u Sarajevu, u hotelu Hills od 19. do 21. aprila 2018. godine. Za sve ljekare čiji radovi uđu u finale, biće obezbijeđeni smještaj i kotizacija za Kongres.
Tri najbolja rada biće nagrađena odlaskom na WONCA Europe region conference 2018. god. sa svim plaćenim troškovima, a koja će se održati od 24. do 27. maja 2018. u Krakovu (Poljska). Ostalih sedam radova biće nagrađeni vrijednim nagradama.
Mole se ljekari koji su članovi katedri porodične/obiteljske medicine da se ne prijavljuju na takmičenje.

 

zujuzthrgdrspokit_8e8a773dbf9524b9c37c127d50ec4d26sdfsfgh