76. Kongres Evropske istraživačke mreže

76.  Kongres Evropske istraživačke mreže

Od 16-19.05.2013 godine u Kusadasi,Turska je održan 76.Kongres Evropske istraživačke mreže.Bosna i Hercegovina je imala svog predstavnika i to ispred Asocijacije ljekara porodične /obiteljske medicine FBiH, Prim.Mr.sci.dr.med.Melidu Hasanagić, koja je pripremila izvještaj sa ovog značajnog događaja.

Novi kongres će se održati 17-20.10.2013.godine, Attard, Malta (zajednički sastanak EGPRN i EURIPA )

Više informacija o ovom kongresu pogledajte na: http://meeting.egprn.org

Preuzmite EGPRN 2013 Izvještaj

Tags: