Ambulanta porodične medicine “Buča Potok”

Povodom obilježavanja 16 decembra, Dana Općine Novi Grad Sarajevo, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj su istaknutim pojedincima i kolektivima uručena najveća općinska priznanja Zlatna i Srebrna plaketa „Safet Hadžić“ i zahvalnice.

bucapotok

Ovom prilikom je  najveće općinsko priznanje  Kolektivna Zlatna plaketa „Safet Hadžić“ dodjeljeno Ambulanti porodične medicine “Buča Potok”, za doprinos u organizaciji i pružanju zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite građanima Novog Grada.

Zdravstveni radnici koji pružaju zdravstvene usluge našim pacijentima u ovoj ambulanti su :

Opšta primarna zdravstvena zaštita: dr. Damir Šeremet, dr. Aziz Dobrača, dr. Sanja Trhulj, dr. Suada Zejnilović, dr. Azra Murić; medicinske sestre: Nihada Šurković, Elvira Čukle, Sabina Filipović, Hatidža Čosić, Alena Duljević; Stomatološka služba: dr. Weiss Mohamed Ghias, dr. Meliha Oručević; stomatološke sestre: Zeliha Porović, Elma Miladin i radnica Hasiba Čatović.

Zaposlenim  u ovoj ambulanti  je ovo priznanje posebno značajno zbog činjenice da je dodjeljeno na inicijativu i prijedlog pacijenata koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ovoj ambulanti.

Čestitamo našim kolegama!