23rd WONCA Europe Conference – Krakow

23rdWonca

As time of our 23rd WONCA Europe Conference is getting closer I would like to remind myself with ask for your cooperation due to Conference. I will highly appreciate any possibilities of promoting 23rd WONCA Europe Conference among General Practitioners/Family Doctor in your country. I will be extremely obliged to sending information about the conference in your local newsletters or hanging banner at your website. If any further information or materials needed, please contact aleksandra.krol@zizce.edu.pl.

Tomasz Tomasik

Chairman of the Organizing Committee of the 23rd WONCA Europe Conference

Više detalja

INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM PREVECNIJA KARDIOVASULARNIH KOMPLIKACIJA KOD HIPERTENZIJE I DISLIPIDEMIJE U PRODIČNOJ MEDICINI

Pozivano članove Udruženja i druge kolege na INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM PREVECNIJA KARDIOVASULARNIH KOMPLIKACIJA KOD HIPERTENZIJE I DISLIPIDEMIJE U PRODIČNOJ MEDICINI 14. oktobar 2017, godine Sarajevo, Hotel ”Bristol”

Simpozijum je bodovan od stane Ljekarske/liječničke komore Kantona Sarajevo prema važećem Pravilniku o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBIH. Za učesnike je dodjeljeno 5, a za predavače 10 bodova.

Preuzmite program

Više detalja

STRUČNI SASTANAK – USK

USK podružnica udruženja doktora P/O medicine organizirala je stručni sastanak/predavanje, koji se održao 20.09.2017. u Bihaću. Teme predavanja su bila;

  • “Prikaz slučaja; Za bolju kontrolu dijabetesa bolja suradnja s pacijentima“- dr. Zuhal Sancakli Hodžić, spec. porodične medicine,
  • “Komponente hrane i njihov uticaj u kontroli dijabetesa-dr.sc. Midhat Jašić, redovni profesor iz oblasti nutricionizma na Univerzitetu u Tuzli

Na kraju predavanja održan je i radni sastanak USK podružnice udruženja doktora P/O medicine.

usk

Više detalja

OSNOVANA PODRUŽNICA ZA DISTRIKT BRČKO

Dana 20.09.2017. godine u Brčkom je osnovana Podružnica doktora porodične/obiteljske medicine Brčko distrikta .Dragim kolegama čestitamo na formiranju podružnice, a prvoj predsjednici ove podružnice dr Maksidi Jašarević želimo uspješan rad. Udruženje doktora porodične/obiteljske mediocine FbiH  na čelu sa predsjednikom i članovima UO će pružitii svu moguću pomoć i podršku u daljem radu nove Podružnice Udruženja.

brcko-4 brcko-3 brcko-2 brcko-1-png

Više detalja

STRUČNI SASTANAK I SKUPŠTINA

U Zenici je,19.09.2017.odrzan  strucni sastanak i izvjestajna skupstina Podruznice ZDK. Clanovima Podruznice prezentiran je izvjestaj o radu predsjednice i Podruznice, diskutirani su predlozeni pravilnici o radu FUPOM te izabrani delegati za skupstinu FUPOM. Zauzet je stav za ocitovanjem Podruznice u vezi otvorenog pisma pacijenta objavljenog na drustvenim mrezama, a koje smo mi okarekterisali kao potrebu za omalovazavanjem i diskreditacijom rada naseg kolege i clana Podruznice te zakljucili sastanak sa zajedničkim stavom: Za nas doktore POM uvijek je pacijent bio i biti ce u fokusu naseg rada i mi izuzetno cijenimo i svoje i pacijentovo vrijeme zakazanog termina! S druge strane smatramo da je ne dopustivo i protivzakonito bilo kakvo snimanje i javno objavljivanje snimljenog. Od strane pacijenta to smatramo nedobronamjernom i nepotrebnom gestom te savjetujemo pacijenta da se problemi rjesavaju iskljucivo dobrom komunikacijom i razumijevanjem!

zenica

Više detalja

BANTAO 2017

THREE WEEKS left to take advantage of the Early Registration rates offered at BANTAO 2017!
Join us at The Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (BANTAO) which takes place from October 4 to 8, 2017 in Sarajevo.
One of the primary aims of BANTAO is to promote and encourage scientific and technological cooperation in the field of renal medicine, including transplantations and artificial organs.

Register now

Više detalja

9. Dani BHAAAS-a u Bosni i Hecegovini

Preuzmite program

Više detalja

SRETAN DAN PORODIČNIH/OBITELJSKIH LJEKARA

Dan_MANJA2

Više detalja

Podružnica Tuzlanskog kantona započela novi ciklus KPE

Udruženje doktora P/OM Podružnice TK u saradnji sa farmaceutskom kompanijom KRKA je započelo sa novim ciklusom KPE. Dana 06.04.2017. godine je upriličen prvi sastanak u hotelu “Tehnograd”. Predavači na prvoj KPE su bili   kardiolog sa UKC  dr Anto Jurić i prim. doc. dr. sc. Senada Selmanović, spec. P/OM, koji su održali predavanje na teme Uloga sartana i bisoprolola u  liječenju KVB.
Nakon predavanja upriličeno je druženje i večera članova UDP/OM sa predstavinicima  kompanije KRKA.Hvala na angažovanju!
UDP/OM Podružnice TK se ovom prilikom zahvaljuje kompaniji KRKA što prati i podržava  rad UDP/OM.
Više detalja

BHAAAS Dani

bhaaas-teslic-2017

Obavještavamo Vas da se najveći naučno-stručni internacionalni skup na Balkanu – BHAAAS Dani ove godine održava, u saradnji sa Udruženjima LJP/OM iz cijele BH 25-28. Maj 2017. godine u Tesliću.

Svi oni kojima  abstract bude primljen imat će obezbjeđenu kotizaciju i boravak u Tesliću, Hotel Kardial 25.-.27.maja 2017. a članovima Udruženja FBiH  bit će plaćeni i putni troškovi.

BHAAAS poziva sve članove akademske zajednice, naučnike, istraživače, studente, pisce i umjetnike da predstave svoje radove na  Devetim Danima BHAAAS-a, koji se ove godine održavaju od 25 – 28. maja u Tesliću (Banja Vrućica). Internacionalni simpozijum Intenzivne medicine će se održati u Banjaluci.

Tema susreta u Tesliću bit će Diabetes sa akcentom na kvalitet rada,vrijeme potrebno za svaku uslugu, zadovoljstvo klijenta i zadovoljstvo zdravstvenog radnika te obuka ljekara i sestara za rad sa pacijentom , čvrsta veza i saradnja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i što veći broj usluga na nivou  primarne zdravstvene zaštite

Abstracte slati do 15.aprila a extenso rad do 1.maja 2017,godine  na adresu:drmelidah@gmail.com

Više info na www.bhaaas.org

Više detalja