Sretan 8. mart -Međunarodni dan žena

8-mart

Više detalja

EDUKACIJA ZA SPECIJALISTE PORODIČNE MEDICINE

U Goraždu je 3. juna i 9. jula 2016. godine održana obuka za specijaliste porodične medicine i doktore medicine o planiranju porodice. Organizacija i pokroviteljstvo edukacije povjerena je Partnerstvu za javno zdravlje (Partnership for public health) i Populacijskom fondu UN-a (UNFPA) u BiH.

Edukatori obuke bili su doc. dr. Zaim Jatić, specijalista porodične medicine, sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dr. Edin Čengić, specijalista ginekologije i akušerstva, iz Doma zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” u Goraždu.

Obuka se odvijala u sali za sastanke Doma zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” u Goraždu uz prisustvo 5 specijalista porodične medicine i 5 doktora medicine iz iste ustanove.

Interaktivna edukacija podrazumjevala je aktivno učešće svih učesnika u sesijama i to o etičkim i javno zdravstvenim aspektima planiranja porodice, o politikama, strategijama i propisima u oblasti zdravstva koji se odnose na planiranje porodice u BiH (RS i FBIH), kao i organizaciji timova porodične medicine i njihovoj saradnji s drugim zdravstvenim radnicima.

Drugi dan obuke obuhvatio je prezentacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju tokom života, savjetovanju i odlučivanju u kontekstu konsultacija o planiranju porodice, kriterijima medicinske podobnosti i učinkovitosti kontracepcije, kao i vrstama, metodama i odabiru kontracepcije.

Svaki modul imao je testiranje učesnika na početku i kraju rada, veoma dobre prezentacije edukatora, plodonosne diskusije, rad u grupama i prikaze slučaja.

Obuka za, uvijek željne znanja, specijaliste i doktore u ambulantama porodične medicine goraždanskog doma zdravlja o planiranju porodice i kontracepciji, izazvao je veliku pažnju kako samih učesnika tako i osiguranica koje su imale priliku da kroz anketno istraživanje, o ovoj i dalje zatvorenoj temi, izraze svoje znanje, stavove i mišljenje o kontracepciji, seksualnom odgoju i planiranju porodice.

Utiske s ove veoma uspješne i korisne edukacije prenosimo kroz tekst i objektiv jednog od učesnika,  dr. Baškima Bajramija, specijaliste porodične medicine.

Više detalja

Čestitamo vam Svjetski dan porodičnih/obiteljskih ljekara

Svim ljekarima porodične/obiteljske medicine, kao i našim suradnicima medicinskim sestrama/tehničarima i svim našim pacijentima čestitamo Svjetski dan porodičnih/obiteljskih ljekara.

Preuzmite specijalni letak povodom svjetskog dana porodičnih/obiteljskih ljekara

Više detalja

Na čaju sa Ministrom zdravlja Zeničko-Dobojskog kantona

Nakon sastanka užeg članstva Podružnice ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine u ZDK, održanog 24.11.2015 dogovorena je posjeta Ministru zdravlja Zeničko –Dobojskog kantona.

ministar

U utorak, 22.12.2015. godine održan je sastanak sa  novoizabranim ministrom zdravlja u  ZDK dr.Dragoljubom Brenjom. Ministra smo informirali o :  nezadovoljstvu naših članova sa napredovanjem reforme  primarne zdravstvene zaštite u smislu pokretanja procesa direktnog ugovaranja sa timovima porodične/obiteljske medicine; nedovoljnom broju upućenih ljekara na specijalizaciju iz POM iz većine domova zdravlja na kantonu izuzev grada Zenice; nevaloriziranju preventivnog rada za koji timovi nisu dodatno stimulirani; rastućoj administrativnoj opterećenosti i očekivanjima sekundarnog nivoa ZZ  da je PZZ njihov administrativni servis; potrebi pokretanja elektronskog recepta u smislu olakšavanja rada i efikasnije usluge našim pacijentima te nesrazmjeru broja osiguranika po pojedinim timovima na kantonu.

na-caju-sa-ministramo-zdravlja-ZDK

S druge strane Ministar nas je informirao o problemima organiziranja Hitne medicinske pomoći u manjim mjestima kantona prema preporukama Plave knjige gdje se opet dio posla koji se odnosi na hitnu medicinsku pomoć prebacuje na timove porodične/obiteljske medicine.

U prijateljskoj atmosferi, ministra koji je i sam završio PAT edukaciju i aktivan je član našeg Udruženja, završili smo sastanak u nadi da ćemo moći zatražiti njegovu pomoć i podršku i ubuduće!

Predsjednica Podružnice u ZDK

Prim.Doc.dr.Larisa Gavran

Više detalja

39. Stručni sastanak Podružnice Sarajevo

BerlinChemie_pozivnica_23.02

Više detalja

Spisak članova Udruženja / Podružnica BPK Goražde

U prilogu Vam dostavljamo nove, ažurirane  podatke sa spiskom  članova Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH; Podružnica BPK Goražde.

Spisak članova Udruženja – Goražde

Više detalja
Bilten “Kontinuirani profesionalni razvoj” br.2

Bilten “Kontinuirani profesionalni razvoj” br.2

U nastavku vam donosimo Bilten “Kontinuirani profesionalni razvoj” br.2 , čije objavljivanje su omogućili JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Fondacija fami i ULJ/L P/OM FBiH, Podružnica Kanton Sarajevo.

Preuzmite Bilten

Više detalja
IX Stručni sastanak ULJ/L P/OM FBiH, Podružnica za Kanton Sarajevo

IX Stručni sastanak ULJ/L P/OM FBiH, Podružnica za Kanton Sarajevo

28.09.2011.godine u Hotelu Bosnia, održan je IX Stručni sastanak Podružnice za KS.

Sastanku je prisustvovalo 25 ljekara, članova Udruženja.
Novosti iz medicine za mjesec septembar je pripremila dr Hasiba Erkočević, specijalizant porodične medicine.

U nastavku donosimo predavanje sa IX stručnog sastanka u cjelini.
Naredni sastanak se planira za 26.10.2011.godine, a detaljna obavještenja će biti objavljena naknadno.

Preuzmite prezentaciju sa 9. stručnog sastanka

Više detalja
Rezultati istraživanja o statusu ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine u BiH

Rezultati istraživanja o statusu ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine u BiH

U organizaciji našeg Udruženja od 30.05-06.06.2011. provedeno je istraživanje o statusu ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine u BiH.

U istraživanju je učestvovalo 127 ljekara iz FBiH i RS, a s ciljem upoređivanja sa statusom i uslova rada kolega u USA, o čemu smo ranije pisali.

U prilogu su rezulatati istraživanja, predstavljeni u vrlo preglednoj prezentaciji koju je pripremila doc dr sc Amra Zalihić.

Kompletnu prezentaciju možete pogledati ovdje.

Više detalja
Upitnik o nasilju pacijenata nad doktorima

Upitnik o nasilju pacijenata nad doktorima

Zbog sve češće pojave različitog i sve agresivnijeg ponašanja i nasilja pacijenata prema doktorima, Asocijacija ljekara opšte/porodične medicine Jugoistočne Evrope je odlučila provesti ispitivanje i istraživanje tipova, oblika i učestalosti takvih djela tokom obavljanja medicinske profesije.

Cilj istraživanja nije samo da se stekne  slika o situaciji već i da se prikupe savjeti i preporuke, zasnovane na rezultatima, kako izbjeći nasilje te kako djelovati u slučaju nasilja, te ponuditi pravnu i drugu pomoć.

Molimo odgovorite na pitanja data u upitniku i pošaljite ih što je prije moguće  na  e-mail: mcmilan17@hotmail.com

Upitnik je povjerljiv i anoniman

Preuzmite upitnik o nasilju pacijenata nad doktorima.

Više detalja