XII Skupština Udruženja ljekara/liječnika  porodične/obiteljske medicine Federacije BiH

XII Skupština Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije BiH

Obavještavamo delegate  Skupštine  Udruženja ljekara/liječnika  porodične/obiteljske medicine Federacije BiH da će se  XII Skupština održati 31.03.2012.godine u Sarajevu u prostorijama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.
Adresa : Ulica Vrazova br. 11, u prostoru Centra za edukaciju porodične medicine na drugom spratu.

Skupština je planirana da bude završena  do  13,00 sati, sa manjim pauzama i  nakon toga  će biti organizovan ručak ( zakuska) u istim prostorijama.

Ukoliko neko od ranije  delegiranih članova  više nije član ili nije u mogućnosti da dođe, neophodno je da odgovorne osobe imenuju i  pošalju zamjenu.

U prilogu možete pogledati Dnevni red XII Skupštine FU i poziv predsjednika Skupštine Prim. dr Goran Franjić.

Dnevni red XII Skupštine
Poziv za XII Skupštinu

Više detalja
Održana stručna radionica “Muskuloskeletni problemi u porodičnoj medicini – I dio” za članove ULJ/L P/OM FBiH, Podružnice Kantona Sarajevo.

Održana stručna radionica “Muskuloskeletni problemi u porodičnoj medicini – I dio” za članove ULJ/L P/OM FBiH, Podružnice Kantona Sarajevo.

07.03.2012.godine u Hotelu Bosnia održana je stručna radionica pod nazivom Muskuloskeletni problemi u porodičnoj medicini – I dio (rame, lakat, šaka).Sponzor ovog događaja je bila farmaceutska kuća Berlin Chemie Menarini, koja je i u 2012.godini generalni sponzor Podružnice Sarajevo i učestvuje u organizaciji kako svih stručnih sastanaka, tako i stručnih radionica planiranih za tekuću godinu.
Predavači na radionici su prisutnim učesnicima predočili sistematičniji pristup u dijagnosticiranju i tretmanu ovih problema.

  • Doc.dr Mirsad Muftić, fizijatar je održao predavanje na temu “Bolno rame – smjernice i preporuke”;
  • Prim .dr Zaim Jatić, spec. porodične medicine -“Pregled lakta i šake”,
  • Prim dr.Amela Kečo, spec.porodične medicine – “Pregled ramena”.

Na kraju radionice učesnicima  su uručeni pokloni i certifikati.
Za naredni period su planirane još dvije radionice vezano za istu tematiku, odnosno muskuloskeletne probleme, a termini održavanja će biti naknadno objavljeni.

Više detalja
Zašto liječnici umiru drugačije od ostalih?

Zašto liječnici umiru drugačije od ostalih?

Donosimo vam interesantan članak koji je za nas pronašao dr Baškim Bajram, predsjednik Podružnice BPK. Kompletan originalni članak možete potražiti na linku koji slijedi.
Izvor:tportal.hr;

Datum objave:29.02.2012.godine; Autor:The Wall Street Journal/NJD

http://www.tportal.hr/scitech/znanost/179462/Zasto-lijecnici-umiru-drugacije-od-ostalih.html

Više detalja
XII Stručni sastanak Podružnice Kantona Sarajevo

XII Stručni sastanak Podružnice Kantona Sarajevo

ULJ/lP/OM FBiH Podružnica za Kanton Sarajevo organizuje XII stručni sastanak, posljednji u u tekućoj godini, koji će se održati 28.12.2011.godine u 18 h u Hotelu Bosnia.Sastanak se I ovaj put organizuje pod pokroviteljstvom našeg sponzora, kuće Berlin Chemie Menarini.

Novosti iz medicine, aktuelne za porodičnu medicinu, za mjesec decembar priprema dr Džanana Jatić, specijalista porodične/obiteljske medicine.
Pozivamo sve kolege – članove Udruženja da prisustvuju ovom skupu.
Više detalja
Osnovan Sindikat doktora medicine KS

Osnovan Sindikat doktora medicine KS

26.10.2011.godine je održan sastanak UO novoformiranog Sindikata doktora medicine, u čijem radu učestvuju i naši predstavnici (Prim dr Kečo Amela, član; Prim dr Milan Mioković;član).Sindikat u budućnosti ima u planu rješavanje statusnih pitanja ljekara u Kantonu Sarajevo, te udruživanje sa kolegama iz ostalih kantona, dakle na federalnom nivou.Više informacija o aktivnostima i planovima možete dobiti od ljekara koji su delegirani za Vašu OJ.

Više detalja
Izvještaj sa X Stručnog sastanka ULJ/L P/OM FBiH , Podružnica za KS

Izvještaj sa X Stručnog sastanka ULJ/L P/OM FBiH , Podružnica za KS

26.10.2011. godine održan je X stručni sastanak Podružnice za Kanton Sarajevo, kojem je prisustvovalo 26 ljekara- članova Udruženja. Nakon uobičajenih aktivnosti – predavanja sa novostima iz porodične medicine, koje je za ovaj put pripremila dr Amra Bradarić, specijalista porodične/obiteljske medicine, te prezentacije sponzora – farmaceutske kuće Berlin Chemie Menarini, održana je diskusija o aktuelnim temama, te donesene odluka da se naredni sastanak održi 30.11.2011.godine, kada će biti upriličena i Skupština Podružnice za Kanton Sarajevo, na kojoj bi trebalo da se iznesu izvještaji o dosadašnjim aktivnostima i raspravlja o planovima za naredni period.

Prezentaciju dr Bradarić u cjelosti možete pogledati ovdje.

Više detalja
X Stručni sastanak ULJ/L P/OM FBiH

X Stručni sastanak ULJ/L P/OM FBiH

Podružnica za Kanton Sarajevo održat će se 26.10.2011. godine u Hotelu “Bosnia” sa početkom u 18 h. Novosti iz medicine za oktobar priprema dr Amra Bradarić.I ovog puta sponzor sastanka je Berlin Chemie Menarini

Dnevni red:

  • Novosti iz medicine
  • Prezentacija Berlin Chemie Menari
  • Diskusija
Više detalja
Federalno Udruženje bogatije za još jednog doktora nauka

Federalno Udruženje bogatije za još jednog doktora nauka

Urednica časopisa “Porodična/obiteljska medicina Bosne i Hercegovine” , zvaničnog glasila Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Fedracije Bosne i Hercegovine  Prim.mr.sc.Larisa Gavran  odbranila je doktorsku disertaciju  pod  naslovom „Utjecaj modela unaprjeđenja metaboličke kontrole na nastanak kroničnih komplikacija u oboljelih od dijabetes melitusa tip 2“ 27.08.2011.godine na Medicinskog fakulteta u Tuzli  i tako stekla naučno zvanje doktora nauka.

Više detalja
Izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”

Izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”

U toku je izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”.U tu svrhu pozivamo  kolegice i kolege koji imaju radove objavljene u priznatim časopisima CC baze, Scopus baze i EBSCO baze, citirane na MedLine, kao i radove sa evropskih,svjetskih i domaćih kongresa, te radove objavljene u našim časopisima, da iste šalju na email drmelidah@hotmail.com.

Radovi trebaju sadržavati imena autora i koautora sa njihovim kontakt podacima (email, telefon, adresa); naslov rada, časopis i godinu kada je rad objavljen.

Informacije slati do 20-tog septembra.
Zbornik bi trebao biti štampan i urađen za EGPRN meeting Krakow,13.oktobra kao i za druge važne svrhe za naše Udruženje.

Mr.sci.dr.med.Melida Hasanagić
Nacionalni predstavnik za EGPRN (Evropska istraživačka mreža u OM/PM)

Više detalja
8.Stručni sastanak ULJ/L P/OM FBiH, Podružnica Sarajevo-Najava

8.Stručni sastanak ULJ/L P/OM FBiH, Podružnica Sarajevo-Najava

8. Stručni sastanak Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH, Podružnica za Kanton Sarajevo će se održati 29.06.2011.godine u 18 h u Hotelu Bosnia,ul Kulovića,Sarajevo.

Dnevni red:

  • Novosti iz porodične medicine-Trifunović dr Nataša
  • Predavanje sponzora Berlin Chemie Menarini
  • Diskusija
Više detalja