Podružnica Tuzlanskog kantona započela novi ciklus KPE

Udruženje doktora P/OM Podružnice TK u saradnji sa farmaceutskom kompanijom KRKA je započelo sa novim ciklusom KPE. Dana 06.04.2017. godine je upriličen prvi sastanak u hotelu “Tehnograd”. Predavači na prvoj KPE su bili   kardiolog sa UKC  dr Anto Jurić i prim. doc. dr. sc. Senada Selmanović, spec. P/OM, koji su održali predavanje na teme Uloga sartana i bisoprolola u  liječenju KVB.
Nakon predavanja upriličeno je druženje i večera članova UDP/OM sa predstavinicima  kompanije KRKA.Hvala na angažovanju!
UDP/OM Podružnice TK se ovom prilikom zahvaljuje kompaniji KRKA što prati i podržava  rad UDP/OM.
Više detalja

Podružnica doktora porodične/obiteljske medicine ZDK sa uspjehom završila organizaciju stručnih sastanaka za 2016. godinu

Podružnica doktora porodične/ obiteljske medicine u toku 2016.g. održala je VII stručnih sastanaka podržanih od farmaceutske kompanije BERLIN-CHEMIE MENARINI-ponosnog partnera Udruženja doktora porodične/ obiteljske medicine. Teme koje smo obrađivali su bile relevantne za rad u našoj uobičajenoj praksi, a predavači su bili kako oni sa dugogodišnjim predavačkim iskustvom, tako i mladi ljekari obiteljske medicine, koji su izrazili želju da se dokažu i u ovom načinu stručnog usavršavanja. U težnji da u idućoj godini budemo što bolji, sa masovnijm odazivom te da odgovorimo na potrebe kolega u Podružnici, na kraju VII sastanka uradili smo i evaluaciju uspješnosti organizacije sastanaka, te smo dobili uglavnom pozitivne ocjene ( tabela 1.) S druge strane kolege su za iduću godinu predložile da se predavanja u buduće kombiniraju te da sa doktorima obiteljske medicine predaju i kolege specijalisti iz bolnice (tabela 2).

Posebnu zahvalnost za suorganizaciju ovim putem izričemo našem ponosnom partneru za  2016. BERLIN-CHEMIE MENARINI!

graf-1

Tabela 1. Analiza uspješnosti organizacije stručnih sastanka (ocjena od 1 najmanja-5 najviša)

graf-2

Tabela 2.Prijedlog za angažmane predavača u 2017.

I sa drugim farmaceutskim kompanijama (Krka, Bilim, Bosnamedic) ostavarili smo značajnu suradnju u cilju kontinuirane medicinske edukacije i pružanja bolje usluge našim pacijentima! Zahvaljujemo se ovom prilikom svima te se radujemo nastavku suradnje i za 2017.godinu.

SRETNE PREDSTOJEĆE BLAGDANE TE SRETNU I ZDRAVU 2017 god. želi,

Doc.dr. Larisa Gavran

Predsjednica Podružnice ZDK

Više detalja

Predavanja – Bolesti štitnjače u OM

Pozivamo Vas na predavanje u sklopu TME koje će se održati 29.06.2016. s početkom u 19h u velikoj predavaoni EC DZ Mostar (zgrada Napretka) pod pokroviteljstvom Berlin Chemie. Tema predavanja je: Bolesti štitnjače u OM. Predavači su dr. Edo Kapetanovi, spec OM i dr. Damir Rozić, spec.nuklearne medicine.
Prije predavanja će dr. Amela Jusić prezentirati svoj specijalizantswki rad pod temom Informiranost pacijenata o dijabetes melitusu.
Radujemo se vašem dolasku.
Podružnica Mostar
Više detalja

IV stručno predavanje u organizaciji podružnice doktora POM ZDK, održano u Tešnju!

Podružnice doktora POM u ZDK uspješno je završila još jedno stručno predavanje, 28. aprila 2016.god. u Tešnju!

Teme i predavači su bili:
 • Od alergije do astme, terapija alergijskog rinoconjuctivitisa i urtikarija po ARIA smijernicama.   dr.Saliha Smajlbegović,dr. spec.porodične medicine, Dom zdravlja Tešanj
 • Case report pacijenta sa alergijom. dr. Mubera Neslanović-Abdagić, spec. porodične medicine, JU. Dom zdravlja Zenica
 
Veliko hvala na učinjenom nasem ponosnom partneru farmaceutskoj tvrtki Berlin-Chemie AG/Menarini Group.
Više detalja

Kardiovaskularna oboljenja u porodičnoj medicini

Podružnica Kantona Sarajevo, organizovala Drugu stručnu radionicu za 2016 godinu pod nazivom “Kardiovaskularna oboljenja u porodičnoj medicini”.Radionica je održana u hotelu Garden City  u Kojicu, 16.04.2016.godine. Nakon uvodnih predavanja koje su pripremili kolege iz porodične medicine i dr Maja Stančić, internista iz JUDZKS, održane su radionice sa praktičnim prikazom slučajeva.

Preuzmite program radionice

Više detalja

Stručni sastanak i predavanje Podružnice ljekara/liječnika porodične/obiteljske Ze-Do kantona

Sastanak će se održati u cetvrtak , 28. april 20 16 , sa početkom u 19:00 sati, Restoran Ukus u Tešnju.

PREDAVANJE JE BODOVANO OD STRANE LJEKARSKE KOMORE ZDK

Više detalja

U Goraždu održan stručni sastanak podružnice BPK

Podružnica  za  BPK  Goražde  Udruženja  doktora  porodične/obiteljske  medicine 19.04.2016.  godine,  u  saradnji  sa  ponosnim  partnerom  Udruženja  za  2016.  godinu  –  farmaceutskom  kompanijom  “Berlin-Chemie  Menarini”,  održala  je  prvo  stručno  predavanje  za  članove  Podružnice  kao  i  ljekare  drugih  grana  medicine.  Predavanje  je  bodovano  od  strane  Ljekarske  komore  BPK  Goražde  shodno  Pravilniku  o  licenciranju  LjK  FBiH.

U  sali  hotela  “Behar”  u  Goraždu  riječima  dobrodošlice  obratio  se  predsjednik  Podružnice  dr.  Baškim  Bajrami,  specijalista  porodične/obiteljske  medicine,  osvrćući  se  na  značaj  porodične/obiteljske  medicine  u  BiH  i  kantonu  kao  i  sadašnju  i  buduću  uspješnu  saradnju  s  “Berlin-Chemie”.

Dr.  Gordana  Oršolić,  specijalista  porodične/obiteljske  medicine,  ispred  Podružnice  Udruženja,  održala  je  stručno  predavanje  o  dijabetičnom  stopalu  s  akcentom  na  pojavu  komplikacija  kod  dijabetičara, simptomima, dijagnostici  i  terapiji,   kao  i  mjerama  prevencije  ranih,  reverzibilnih  komplikacija.

Predstavnice  kompanije  “Berlin-Chemie  Menarini”  mr. ph.  Fatima  Hadžismajlović  i  mr. ph.  Sabina  Tabić  prezentirali  su  prisutnima  lijekove  iz  njihovog  proizvodnog  asortimana.   Predsjednik  Podružnice  je   kompaniji  “Berlin-Chemie  Menarini”   (direktoru  Predstavništva  za  BiH dr.  Nedžadu  Kečo),  odnosno  njihovim  predstavnicama,  mr. ph.  Fatimi  Hadžismajlović  i  mr.  ph.  Lejli  Imamović,  uručio  zahvalnice  za  sponzorstvo  i  suorganizaciju  ovog  stručnog  predavanja.

Podružnica  za  BPK  Goražde  UDP/OM  je,  u  istoj  sali,  održala  i  redovnu  Skupštinu  Podružnice  (prisutno  14  članova  Udruženja)  s  informacijama  o  izmjenama  Statuta,  aktivnostima    i  strateškom  planu  i  ciljevima  Udruženja  usvojenim  na  Skupštini  02.04.2016.  u  Sarajevu  koje  je  prenio  predsjednik  Podružnice.

dr.  Baškim  Bajrami

Više detalja

Održan III stručni sastanak u organizaciji Podružnice doktora POM ZDK

Treći stručni skup održan je u četvrtak, 31. marta 2016 u hotelu Piramida u Visokom, sa predavačima našim članovima.Ovaj put dali smo šansu mladim doktorima na početku karijere, koji su se opredjelili za naučno napredovanje.Takođe smo se pokrenuli i van Zenice sa željom da se što više približimo našim članovima.Hvala kolegama iz Visokog na gostoprimstvu u ugodnom ambijentu grada piramida!

Veliko hvala na učinjenom i nasem ponosnom partneru farmaceutskoj tvrtki Berlin-Chemie AG/Menarini Group.

Teme i predavači su bili:

 • Odnos CRP-a i mokraćne kiseline kod hiperurikemičkih i normourikemičkih pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom. dr.Emina Spahić,dr. porodične medicine, JU Dom zdravlja Zenica
 • Muško zdravlje. Dr. Aida Mašić, spec. porodične medicine, Dom zdravlja Olovo
Više detalja

U Mostaru je 09.03.2016. godine održan specijalistički ispit za kandidate

U Mostaru je  09.03.2016. godine održan specijalistički ispit za kandidate

 • Ankica Mijić Marić specijalizant DZ Mostar i
 • Anita Romić specijalizant DZ Posušje.
Članovi ispitne komisije su bili​:​
 • Doc.dr.sc. Edita Černy Obrdalj
 • Doc. dr.sc.Amra Zalihić
 • Doc.dr.sc.Danijel Pravdić.
Kandidati su uspješno završili specijalizaciju.
Čestitamo im još jednom na uspjehu​!
Više detalja

ODRŽAN II STRUČNI SASTANAK PODRUŽNICE ZE-DO KANTONA

Drugo stručno predavanja planirano za četvrtak, 25. februara 2016. u Zenici je održano.

Teme predavanja i predavači su bili :

 • Menadžment akutnog i kroničnog bola u praksi porodičnog ljekara, Prim. dr.Sead Rožajac, spec.anesteziolog, dr. porodične medicine, Medicus Tešanj i
 • Skrining na učestale karcinome u ZDK. Podrška tima POM pacijentu i obitelji.,  Dr. Draženka Pašalić-Mirčić, spec. porodične medicine, Dom zdravlja Vareš.

Moram iznijeti svoje zadovoljstvo uvidjevši da nam se ovaj put pridružilo duplo više kolega posebice mladih. Važno je osjetiti značaj i snagu rada u svojoj Podružnici za koju se moramo jednako svi boriti i preko nje pokušati ostvariti svoje stručne i organizacione potrebe.

Na radnom dijelu sastanka na kojem svaki put pokušavamo razgovarati o nekim od gorućih tema iz naše svakodnevnice, ovaj put tema je bila ugovaranje po mjeri porodičnog/obiteljskog doktora! Ovo pitanje smo samo otvorili i postavili zadatak da se na nivou FUPOM treba izdefinisati zajednički stav i predložiti rješenja koja bi odgovarala svim kolegama.

Posebnu zahvalnost za suorganizaciju ovim putem izričemo našem ponosnom partneru u 2016.BERLIN-CHEMIE MENARINI

Predsjednica Podružnice,

Doc. Dr .sci. Larisa Gavran

Više detalja