U Goraždu održan stručni sastanak podružnice BPK

Podružnica  za  BPK  Goražde  Udruženja  doktora  porodične/obiteljske  medicine 19.04.2016.  godine,  u  saradnji  sa  ponosnim  partnerom  Udruženja  za  2016.  godinu  –  farmaceutskom  kompanijom  “Berlin-Chemie  Menarini”,  održala  je  prvo  stručno  predavanje  za  članove  Podružnice  kao  i  ljekare  drugih  grana  medicine.  Predavanje  je  bodovano  od  strane  Ljekarske  komore  BPK  Goražde  shodno  Pravilniku  o  licenciranju  LjK  FBiH.

U  sali  hotela  “Behar”  u  Goraždu  riječima  dobrodošlice  obratio  se  predsjednik  Podružnice  dr.  Baškim  Bajrami,  specijalista  porodične/obiteljske  medicine,  osvrćući  se  na  značaj  porodične/obiteljske  medicine  u  BiH  i  kantonu  kao  i  sadašnju  i  buduću  uspješnu  saradnju  s  “Berlin-Chemie”.

Dr.  Gordana  Oršolić,  specijalista  porodične/obiteljske  medicine,  ispred  Podružnice  Udruženja,  održala  je  stručno  predavanje  o  dijabetičnom  stopalu  s  akcentom  na  pojavu  komplikacija  kod  dijabetičara, simptomima, dijagnostici  i  terapiji,   kao  i  mjerama  prevencije  ranih,  reverzibilnih  komplikacija.

Predstavnice  kompanije  “Berlin-Chemie  Menarini”  mr. ph.  Fatima  Hadžismajlović  i  mr. ph.  Sabina  Tabić  prezentirali  su  prisutnima  lijekove  iz  njihovog  proizvodnog  asortimana.   Predsjednik  Podružnice  je   kompaniji  “Berlin-Chemie  Menarini”   (direktoru  Predstavništva  za  BiH dr.  Nedžadu  Kečo),  odnosno  njihovim  predstavnicama,  mr. ph.  Fatimi  Hadžismajlović  i  mr.  ph.  Lejli  Imamović,  uručio  zahvalnice  za  sponzorstvo  i  suorganizaciju  ovog  stručnog  predavanja.

Podružnica  za  BPK  Goražde  UDP/OM  je,  u  istoj  sali,  održala  i  redovnu  Skupštinu  Podružnice  (prisutno  14  članova  Udruženja)  s  informacijama  o  izmjenama  Statuta,  aktivnostima    i  strateškom  planu  i  ciljevima  Udruženja  usvojenim  na  Skupštini  02.04.2016.  u  Sarajevu  koje  je  prenio  predsjednik  Podružnice.

dr.  Baškim  Bajrami

Više detalja
Novosti iz Podružnice Goražde

Novosti iz Podružnice Goražde

Članica našeg Udruženja dr. Gordana Oršolić, iz Podružnice BPK Goražde, izabrana je za novu ministricu socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica Vlade BPK Goražde.

22.1.2013. na početku 18. redovne sjednice, Skupština BPK Goražde je donijela odluku o potvrđivanju novih ministara u Vladi BPK Goražde. Za ministricu socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica imenovana je dr. Gordana Oršolić.

Dr. Gordana Radović – Oršolić rođena je u Goraždu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a specijalizaciju iz porodične medicine u Sarajevu. Aktivna je članica Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije BIH, a u Podružnici BPK Goražde obavljala je i funkciju zamjenice predsjednice Skupštine Podružnice, te delegata Skupštine ULJ/LP/OM FBIH.

Našoj dragoj kolegici želimo uspjeh u radu na čelu ministarstva zdravstva, u nadi da će svojim angažmanom promovirati porodičnu medicinu, podržati reformu zdravstvenog sektora na svim nivoima, te finansijski pomoći organizaciju konferencije ASEE u Sarajevu 2014. g.

Više detalja

Razglednica iz Goražda

Iako je period godišnjih odmora u DZ “Isak Samokovlija” u Goraždu pored redovnih dužnosti, odvijaju se i edukacije, a u toku su i radovi na izgradnji Ambulante porodične/obiteljske medicine Vitkovići.
U produžetku možete pogledati slike koje će vam približiti ljepote ovog živopisnog grada na Drini, koje nam šalje predsjednik Podružnice Goražde Dr Baškim Bajrami.

Pogledajte foto galeriju

14 ambulanta porodi_ne medicine u mujkovi_ polju.jpg
13 ambulante porodi_ne medicine.jpg
12 ulaz u dom zdravlja gora_de.jpg
11 bista dr Isaka Samokovlije.jpg
10 park u domu zdravlja gora_de.jpg
9 pomo_ pacijentu.jpg
8 ekipa.JPG
7 edukacija.JPG
6 izgradnja ambulante u naselju Vitkovi_i.jpg
5 splavarenje.jpg
4 ljeto na _anju.jpg
3 pogled na dom zdravlja.JPG
2 panorama Gora_da.JPG
1 BPK sat.jpg
19 i ovo je ambulanta u selu Fao_i_i.jpg
18 terenska ambulanta Brza_a.jpg
16 ambulanta porodi_ne medicine 1. maj.JPG

Više detalja
Posjeta učenika ambulanti porodične medicine u Goraždu

Posjeta učenika ambulanti porodične medicine u Goraždu

Povodom 19. maja – svjetskog dana porodičnih ljekara, ambulanta porodične medicine V – Doma zdravlja „Dr Isak Samokovlija“ Goražde „ugostila“ je učenice i učenike trećih razreda OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ sa svojim razrednicima.

U jednosatnom obilasku ambulante „gosti“ su upoznati sa timom porodične medicine (dr Baškimom Bajrami, te medicinskim sestrama Jasnom Bajraktarević, Zinetom Ražanicom i Dervišom Delahmet), kao i sa poslovima i zadacima koji se obavljaju u ambulanti.

Djeci su dati savjeti o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i higijeni.
Uz ugodno razgledanje ordinacije i intervencija ambulante, uslijedila su brojna, radoznala pitanja o instrumentima i aparatima, „iglicama“ i vakcinama.

S velikim ushićenjem djeca su izmjerila svoju tjelesnu težinu i visinu. Zahvalnost je bila obostrana, s nadom u nove, češće i opuštenije susrete s mladošću našeg grada.

Više detalja

Izvještaji o radu podružnice Goražde

Izvještaj za 2010. godinu

Izvještaj za 2009. godinu

Izvještaj za 2008. godinu

Više detalja