Podružnica Tuzlanskog kantona započela novi ciklus KPE

Udruženje doktora P/OM Podružnice TK u saradnji sa farmaceutskom kompanijom KRKA je započelo sa novim ciklusom KPE. Dana 06.04.2017. godine je upriličen prvi sastanak u hotelu “Tehnograd”. Predavači na prvoj KPE su bili   kardiolog sa UKC  dr Anto Jurić i prim. doc. dr. sc. Senada Selmanović, spec. P/OM, koji su održali predavanje na teme Uloga sartana i bisoprolola u  liječenju KVB.
Nakon predavanja upriličeno je druženje i večera članova UDP/OM sa predstavinicima  kompanije KRKA.Hvala na angažovanju!
UDP/OM Podružnice TK se ovom prilikom zahvaljuje kompaniji KRKA što prati i podržava  rad UDP/OM.
Više detalja

UDRUŽENJE LJAKARA PORODIČNE-OBITELJSKE MEDICINE FEDERACIJE DOPRINOSI NAPRETKU EDUKACIJE ZDRAVSTVENOG KADRA

donacije

Dana, 18.03.2015. godine, u prostorijama ECPM, uz prisustvo medijskuh kuća RTV Slon, TV TK i TV 7, uručena je informatička oprema, laptop i projektor, za potrebe edukacije koja se provodi u ECPM u Tuzli. Lokalne medijske kuće su propratile ovaj događaj, koji je rezultirao zanavljanjem informatičke opreme. Oprema je  neohodna za edukaciju i usavršavanje, kako studenata, tako i med. tehničara, ljekara u programu dodatne doedukacije i specijalizanata i specijalista P/OM ne samo TK, već i Federacije, koji u JZNU DZ u Tuzli, obavljaju školovanje i edukaciju. Zahvaljujući menadžmentu ove ustanove i zahvaljujući vlastitom stručnom i sposobnom kadru, već 15 godina u JZNU DZ u Tuzli, obavljaju se razni vidovi edukacije u ECPM, kako za potrebe TK, tako i za potrebe Federacije i Brčko Distrikta.

Opremu je doniralo Federalno Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine (FULJ/LP/OM), a opremu je uručila predsjednica ULJ/LP/OM Podružnice TK, Prim. dr. sc. Senada Selmanović, spec. P/OM. Opremu je u ime JZNU DZ u Tuzli, a za potrebe ECPM,  zaprimila Prim. prof. dr Azijada Beganlić, specijalista med. rada i P/OM i šefica ECPM.

Ovoj maloj svečanosti, upriličenoj za ovaj događaj, prisustvoli su predstavnici menadžmenta JZNU DZ u Tuzli, kao i ljekari specijalisti i specijalizanti P/OM i med. Tehničari,  uposleni u DZ u Tuzli. Nakon čina uručenja opreme, upriličeno je druženje uz razgovor svih prisutnih i skromno osvježenje.

Više detalja

Udruženje LJ/LP/OM TK organizuje SASTANAK

U petak, 07.11.2014. godine u 19.00 sati, u kongresnoj sali DRAMAR centra biće organizovan Sastanak ULJ/LP/OM Podružnice TK.

Na sastank   se pozvaju svi članovi Udruženja, a dobrodošli su i oni koji žele da se pridruže Udruženju.

Također, na sastank su pozvani: Ministar zdravlja TK, Direktorica ZZO, Predsjednik LJK,  Med. direktor JZU UKC Tuzla, te direktori Domova zdravlja u Kantonu.

Dnevni red sastanka:

  1. Izvještaj predsjednice Udruženja o dosadašnjim aktivnostima u Udruženju
  2. Implementacija „nove esencijalne liste“ i prijedlozi za unaprijeđenje i poboljšanje Doktrinarnih pristupa
  3. Osvrt na  Odluku za generičko pisanje tarapije i  primjenu doktrinarnih pristupa na sekundarnom i tercijarnom nivou koju je donio Ministar zdravlja TK
  4. Osvrt na Informaciju za bolovanja od strane Direktorice ZZO
  5. Prijedlog za stav i pristup naspram nalaza i mišljenja iz zdravstvene ustanove koja nije ugovorna zdravstvena ustanova ZZO
  6. Izvještaj ZZO o potrošnji novca za lijekove sa esencijalne liste po šiframa za period avgust-septembar 2014. godine
  7. Dogovor oko zajedničkog medijskog nastupa Udruženja , MZ i ZZO
  8. Razno

Partner u organizaciji Sastanka Udruženja: ZADA Pharmaceuticals

Više detalja

Izvještaj o radu podružnice Tuzla

Izvještaj možete preuzeti OVDJE

Više detalja