Podružnica doktora porodične/obiteljske medicine ZDK sa uspjehom završila organizaciju stručnih sastanaka za 2016. godinu

Podružnica doktora porodične/ obiteljske medicine u toku 2016.g. održala je VII stručnih sastanaka podržanih od farmaceutske kompanije BERLIN-CHEMIE MENARINI-ponosnog partnera Udruženja doktora porodične/ obiteljske medicine. Teme koje smo obrađivali su bile relevantne za rad u našoj uobičajenoj praksi, a predavači su bili kako oni sa dugogodišnjim predavačkim iskustvom, tako i mladi ljekari obiteljske medicine, koji su izrazili želju da se dokažu i u ovom načinu stručnog usavršavanja. U težnji da u idućoj godini budemo što bolji, sa masovnijm odazivom te da odgovorimo na potrebe kolega u Podružnici, na kraju VII sastanka uradili smo i evaluaciju uspješnosti organizacije sastanaka, te smo dobili uglavnom pozitivne ocjene ( tabela 1.) S druge strane kolege su za iduću godinu predložile da se predavanja u buduće kombiniraju te da sa doktorima obiteljske medicine predaju i kolege specijalisti iz bolnice (tabela 2).

Posebnu zahvalnost za suorganizaciju ovim putem izričemo našem ponosnom partneru za  2016. BERLIN-CHEMIE MENARINI!

graf-1

Tabela 1. Analiza uspješnosti organizacije stručnih sastanka (ocjena od 1 najmanja-5 najviša)

graf-2

Tabela 2.Prijedlog za angažmane predavača u 2017.

I sa drugim farmaceutskim kompanijama (Krka, Bilim, Bosnamedic) ostavarili smo značajnu suradnju u cilju kontinuirane medicinske edukacije i pružanja bolje usluge našim pacijentima! Zahvaljujemo se ovom prilikom svima te se radujemo nastavku suradnje i za 2017.godinu.

SRETNE PREDSTOJEĆE BLAGDANE TE SRETNU I ZDRAVU 2017 god. želi,

Doc.dr. Larisa Gavran

Predsjednica Podružnice ZDK

Više detalja

IV stručno predavanje u organizaciji podružnice doktora POM ZDK, održano u Tešnju!

Podružnice doktora POM u ZDK uspješno je završila još jedno stručno predavanje, 28. aprila 2016.god. u Tešnju!

Teme i predavači su bili:
  • Od alergije do astme, terapija alergijskog rinoconjuctivitisa i urtikarija po ARIA smijernicama.   dr.Saliha Smajlbegović,dr. spec.porodične medicine, Dom zdravlja Tešanj
  • Case report pacijenta sa alergijom. dr. Mubera Neslanović-Abdagić, spec. porodične medicine, JU. Dom zdravlja Zenica
 
Veliko hvala na učinjenom nasem ponosnom partneru farmaceutskoj tvrtki Berlin-Chemie AG/Menarini Group.
Više detalja

Stručni sastanak i predavanje Podružnice ljekara/liječnika porodične/obiteljske Ze-Do kantona

Sastanak će se održati u cetvrtak , 28. april 20 16 , sa početkom u 19:00 sati, Restoran Ukus u Tešnju.

PREDAVANJE JE BODOVANO OD STRANE LJEKARSKE KOMORE ZDK

Više detalja

Održan III stručni sastanak u organizaciji Podružnice doktora POM ZDK

Treći stručni skup održan je u četvrtak, 31. marta 2016 u hotelu Piramida u Visokom, sa predavačima našim članovima.Ovaj put dali smo šansu mladim doktorima na početku karijere, koji su se opredjelili za naučno napredovanje.Takođe smo se pokrenuli i van Zenice sa željom da se što više približimo našim članovima.Hvala kolegama iz Visokog na gostoprimstvu u ugodnom ambijentu grada piramida!

Veliko hvala na učinjenom i nasem ponosnom partneru farmaceutskoj tvrtki Berlin-Chemie AG/Menarini Group.

Teme i predavači su bili:

  • Odnos CRP-a i mokraćne kiseline kod hiperurikemičkih i normourikemičkih pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom. dr.Emina Spahić,dr. porodične medicine, JU Dom zdravlja Zenica
  • Muško zdravlje. Dr. Aida Mašić, spec. porodične medicine, Dom zdravlja Olovo
Više detalja

ODRŽAN II STRUČNI SASTANAK PODRUŽNICE ZE-DO KANTONA

Drugo stručno predavanja planirano za četvrtak, 25. februara 2016. u Zenici je održano.

Teme predavanja i predavači su bili :

  • Menadžment akutnog i kroničnog bola u praksi porodičnog ljekara, Prim. dr.Sead Rožajac, spec.anesteziolog, dr. porodične medicine, Medicus Tešanj i
  • Skrining na učestale karcinome u ZDK. Podrška tima POM pacijentu i obitelji.,  Dr. Draženka Pašalić-Mirčić, spec. porodične medicine, Dom zdravlja Vareš.

Moram iznijeti svoje zadovoljstvo uvidjevši da nam se ovaj put pridružilo duplo više kolega posebice mladih. Važno je osjetiti značaj i snagu rada u svojoj Podružnici za koju se moramo jednako svi boriti i preko nje pokušati ostvariti svoje stručne i organizacione potrebe.

Na radnom dijelu sastanka na kojem svaki put pokušavamo razgovarati o nekim od gorućih tema iz naše svakodnevnice, ovaj put tema je bila ugovaranje po mjeri porodičnog/obiteljskog doktora! Ovo pitanje smo samo otvorili i postavili zadatak da se na nivou FUPOM treba izdefinisati zajednički stav i predložiti rješenja koja bi odgovarala svim kolegama.

Posebnu zahvalnost za suorganizaciju ovim putem izričemo našem ponosnom partneru u 2016.BERLIN-CHEMIE MENARINI

Predsjednica Podružnice,

Doc. Dr .sci. Larisa Gavran

Više detalja

Podružnica ljekara/liječnika P/OM Zeničko-Dobojskog kantona organizira STRUČNI SASTANAK

Sastanak će se održati u četvrtak, 25. februara 2016, sa početkom u 17:30 sati u Hotelu Zenica u Zenici, sala na spratu.

Preuzmite program

 

Više detalja

ODRŽAN PRVI STRUČNI SASTANAK U ORGANIZACIJI PODRUŽNICE LJEKARA/LIJEČNIKA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Prvo stručno predavanje u organizaciji Podružnice ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Zeničko-dobojskog kantona održano je u četvrtak, 28. januara 2016. u hotelu Zenica u Zenici, a teme i predavači su bili:

  • Pristup pacijentu sa grudnom boli u praksi porodičnog ljekara-  Dr. Sadeta Ganić-Sarač, spec. porodične medicine, Dom zdravlja Visoko
  • Prezentacija slučaja 1: pacijent sa kardijalnom grudnom boli
  • Prezentacija slučaja 2: pacijent sa nekardijalnom grudnom boli-  Dr. Elvedina Arnautović-Bešlić, spec. porodične medicine, Dom zdravlja Zenica

Posebnu zahvalnost za suorganizaciju ovim putem izričemo našem ponosnom partneru u 2016.BERLIN-CHEMIE MENARINI

Više detalja

Stručni sastanak

Podružnica ljekara P/OM Zeničko-dobojskog kantona organizira: Stručni sastanak

Četvrtak, 28. januara 2016, sa početkom u 17:30 sati.
Hotel Zenica u Zenici, sala na spratu.

Porodicna-ZEDO1_B3

Više detalja

Izvještaj nakon obilježavanja 14.11. Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa

Federalno Udruženje ljekara porodične/obiteljske medicine povodom obilježavanja 14.11.2015. „Svjetskog dana dijabetesa“ izradilo je 3000 brošura i 200 poster plakata koji su se distribuirali svim podružnicama  u Federaciji BiH. Cilj naše menifestacije bio  je pridružiti se aktivnostima Internacionalne dijabetes federacije (eng. International Diabetes Federation-IDF) i senzibilizirati našu javnost o dijabetesu kao globalno velikom i značajnom zdravstvenom problemu.

Podružnica ljekara porodične/obiteljske medicine Ze-Do kantona organizirala je tom prilikom  u isto zakazano vrijeme u petak 13.11.15 u dva Doma zdravlja: Visoko i Zenica, preventivna predavanja o diabetesu za korisnike naših usluga, a koji ne boluju od ove bolesti. Tom prilikom korisnicima su podijeljene greni smit jabuke  (eng. Granny Smith) te naše preventivno-promotivne brosure i prezentiran poster plakat specijalno napravljeni za ovaj događaj.

Ove godine kampanja se usredotočavala na zdravu prehranu kao ključnom faktoru u borbi protiv dijabetesa i kamenu temeljcu za globalno zdravlje. Za sve ove aktivnosti animirali smo naše pacijente i novinare te bivali medijski popraćeni, a i u pripremi je i pisanje članka za Valetudo časopis.

Brošure i plakat možete preuzeti sa web stranice našeg Udruženja!

 

Predsjednica Podružnice ljekara P/OM

Zeničko-dobojskog kantona

Prim.doc.dr.sc.Larisa Gavran

Više detalja

Izvanredna Skupština Podružnice ljekara / liječnika P/O medicine Zeničko Dobojskog kantona /županije

Izvanredna Skupština Podružnice ljekara / liječnika P/O medicine Zeničko Dobojskog kantona /županije je održana 27.11.2014.godine u multimedijalnoj sali Edukativnog centra porodične/obiteljske-Doma zdravlja u Zenici u 17 sati. Na skupštini Podružnice P/O ljekara ZE-DO kantona je bilo prisutno 26 delegata sa područja: Olova, Kakanja, Zenice, Visokog i Zavidovića.

Za predsjednika Podružnice P/O ljekara ZE-DO kantona izabrana je doc. dr. Larisa Gavran, za zamjenika predsjednika izabrana je dr. Elvedina Arnautović – Bešlić, a za sekretara je  izabrana mr.sci.dr. Subhija Prasko. Skupština je izabrala: upravni odbor Podružnice P/O ljekara ZE-DO kantona, delegate za skupštinu Federalnog udruženja te delegate za međunarodne strukovne organizacije svjetskog kongresa P/O medicine.

Dogovoren je termin održavanja narednog sastanka za januar 2015. godine. Sastanak je planiran nakon održavanja skupštine Federalnog udruženja.

Za idući sastanak dogovoreno je da svi delegati iznesu probleme iz svojih domova zdravlja kao i da se predlože teme za kontinuiranu medicinsku edukaciju u organizaciji Podružnice.

Više detalja