Dan kontinuiranog profesionalnog razvoja ljekara i medicinskih sestara porodične medicine Kantona Sarajevo

22. novembra 2010. godine, u prepunoj sali Općine Novi Grad održan je skup „Dan kontinuiranog profesionalnog razvoja ljekara i medicinskih sestara porodične medicine Kantona Sarajevo“ u organizaciji JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a u saradnji sa Fondacijom FAMI i Udruženjem ljekara PM – Podružnica za Kanton Sarajevo, i pod pokroviteljstvom Općine Novi Grad.

Skupu je prisustvovalo 440 ljekara i medicinskih sestara iz JUDZKS, 18 gostiju iz domova zdravlja Zenica, Goražde, Visoko, Pale, Bijeljina, kao i predstavnica Medicinskog fakulteta Foča, doc.dr.med. Maja Račić. Radno predsjedništvo skupa činili su: dr. Vildana Bilić (OJ Dom zdravlja Novi Grad), Suzana Zametica, vms (OJ Dom zdravlja Stari Grad) i dr. Jonuz Fikret (OJ Dom zdravlja Trnovo).

Skup je obraćanjem otvorio dr. Fuad Husić, specijalista PM u OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo. Pozdravne govore održali su: Amer Šuman, predsjednik Općinskog vijeća Novi Grad, mr.med.sci.prim.dr. Slobodan Trninić, generalni direktor JUDZKS i prim.dr. Fahrudin Kulenović, predsjednik Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

Predsjednik podružnice Udruženja ljekara PM za Kanton Sarajevo, mr.med.sci.prim.dr Zaim Jatić, uručio je zahvalnice za podršku razvoju porodične medicine načelniku Općine Novi Grad Damiru Hadžiću (preuzeo gosp. Šuman) i gosp. Dejanu Srediću, direktoru Fondacije FAMI,nakon čega je upoznao prisutne sa dosadašnjim iskustvima u organizovanju KPR-a u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Tags: ,