EGPRN – Call for Papers EGPRN Spring meeting 8-11 MAY 2014 in BARCELONA-Spain

EGPRN – Call for Papers EGPRN Spring meeting 8-11 MAY 2014 in BARCELONA-Spain

Poštovane kolege naredni EGPRN sastanak/konferencija će se održati 8-11.maja 2014.godine u Barceloni, Španija.
Konferencija ovog puta stavlja akcent na preventivne aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pristup zasnovan na kliničkim istraživanjima ( “Preventive Activities in Primary Care; an approach from clinical and health services research“)

Više informacija kao i način za slanje Vaših abstrakta možete pogledati  u prilogu ili na: http://meeting.egprn.org/home

EGPRN Barcelona 2014 – Call for Abstracts