INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM PREVECNIJA KARDIOVASULARNIH KOMPLIKACIJA KOD HIPERTENZIJE I DISLIPIDEMIJE U PRODIČNOJ MEDICINI

Pozivano članove Udruženja i druge kolege na INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM PREVECNIJA KARDIOVASULARNIH KOMPLIKACIJA KOD HIPERTENZIJE I DISLIPIDEMIJE U PRODIČNOJ MEDICINI 14. oktobar 2017, godine Sarajevo, Hotel ”Bristol”

Simpozijum je bodovan od stane Ljekarske/liječničke komore Kantona Sarajevo prema važećem Pravilniku o zajedničkim kriterijima i postupcima stručnog usavršavanja ljekara/liječnika u FBIH. Za učesnike je dodjeljeno 5, a za predavače 10 bodova.

Preuzmite program