Izvještaj HOPB dan

Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH, Podružnica Kanton Sarajevo je zajedno s JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 20.11.2013. godine su organizirali obilježavanje Svjetskog dana HOPB-a.

Tom prilkom su organizirani:

  1. Besplatni spirometrijski pregledi za građane Kantona Sarajevo sa podjelom informativnog materijala o HOPB (10:00-12:30h)
  2. Edukacija za pacijente: Otkrivanje  i liječenje HOPB (18:00.19:00h)

 

Tokom spirometrije je pregledano 24, a na predavanju je bilo prisutno 14 građana. Svim prisutnim je podjeljen pisani materijal o značaju HOPB.

U ime Udruženja i JU DZ Kantona Sarajevo ove aktivnosti su na volenterskoj osnovi obavili: prim. dr. Zaim Jatić, dr. Nataša Trifunović i dipl. med. sestra Advija Čustović.

Zahvaljujući portparolu JU DZ KS Armanu Šarkiću mediji su bili informirani i prisutni na ovim aktivnostima. (http://www.avaz.ba/vijesti/sarajevo/besplatni-pregledi-pluca)

Average rating  1 2 3 4 5You must login to vote
Analiza re...
Predavanje...
Objašnjav...
Prisutni p...
Mjerenje v...
Priprema z...
Izvođenje...
Analiza re...

Tags: