Kontakt

Predsjednik Udruženja
Doc. Dr Zaim Jatić, specijalista porodične medicine
Adresa: Vrazova 11, 71000 Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
Tel : +387 33 292 672
Mob: +387 61 181 376
Email: jaticzaim@gmail.com

Sekretar Udruženja
Lejla Karčić
e-mail: karciclejla@gmail.com