ODRŽAN PRAKTIČNI DIO ISPITA ZA SPECIJALIZANTE PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

29.10.2013.godine je u Edukacionom centru porodične medicine Vrazova održan praktični dio ispita za specijalizante završne godine specijalizacije iz porodične/obiteljske medicine.Četiri specijalizanta- dr Djafar Djahangiroghlo, dr Emir Fifić, dr Aida Mašić i dr Elma Vejo uspješno su položili OSCE ispit sa zbirnim završnim ocjenama od 84% – 93 % pokazavši time da su savladali određene kliničke vještine.

Praktični dio ispita za specijalizante
Praktični dio ispita za specijalizante
Praktični dio ispita za specijalizante
Praktični dio ispita za specijalizante
Praktični dio ispita za specijalizante
Praktični dio ispita za specijalizante
Praktični dio ispita za specijalizante