ODRŽAN PRAKTIČNI DIO ISPITA ZA SPECIJALIZANTE PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

29.10.2013.godine je u Edukacionom centru porodične medicine Vrazova održan praktični dio ispita za specijalizante završne godine specijalizacije iz porodične/obiteljske medicine.Četiri specijalizanta- dr Djafar Djahangiroghlo, dr Emir Fifić, dr Aida Mašić i dr Elma Vejo uspješno su položili OSCE ispit sa zbirnim završnim ocjenama od 84% – 93 % pokazavši time da su savladali određene kliničke vještine.

Average rating  1 2 3 4 5You must login to vote
Praktični...
Praktični...
Praktični...
Praktični...
Praktični...
Praktični...
Praktični...
Praktični...