STRUČNI SASTANAK – USK

USK podružnica udruženja doktora P/O medicine organizirala je stručni sastanak/predavanje, koji se održao 20.09.2017. u Bihaću. Teme predavanja su bila;

  • “Prikaz slučaja; Za bolju kontrolu dijabetesa bolja suradnja s pacijentima“- dr. Zuhal Sancakli Hodžić, spec. porodične medicine,
  • “Komponente hrane i njihov uticaj u kontroli dijabetesa-dr.sc. Midhat Jašić, redovni profesor iz oblasti nutricionizma na Univerzitetu u Tuzli

Na kraju predavanja održan je i radni sastanak USK podružnice udruženja doktora P/O medicine.

usk