Tag Archives: članovi

Poziv članovima udruženja

Ovim putem želimo animirati sve članove Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ostale zainteresovane da svoje radove u pisanoj formi šalju na adresu urednika časopisa Udruženja dr Larisa Gavran na mail: editor@afpfbih.com gavranlarisa@yahoo.com, te na taj način daju svoj doprinos u ponovnom pokretanju i štampanju časopisa a time i u radu i jačanju našeg Udruženja.

Uputstva za autore možete naći ovdje.

Više detalja