Tag Archives: egprn
77. EGPRN Konferencija i 4. EURIPA Forum

77. EGPRN Konferencija i 4. EURIPA Forum

Poštovane kolege, podsjećamo Vas da će se zajednički sastanak EURIPA i EURACT održati  17-20 oktobra  2013.godine, Attard – Malta.

Ovom prilikom održat će se 77. EGPRN Konferencija i 4. EURIPA Forum.
Tema: “Različiti kontekst istraživanja u oblasti opće prakse/obiteljske medicine: ruralne vs urbane perspektive “
Podsjećamo da je krajnji rok za slanje Vaših absrakta 13.07.2013.godine na http://attard.egprnapplicationforms.nl/
 
Za više informacija pogledajte :http://meeting.egprn.org
Više detalja
Konferencija Evropske istraživačke mreže za porodičnu medicinu

Konferencija Evropske istraživačke mreže za porodičnu medicinu

U nastavku vam donosimo pismo naše Nacionalne predstavnice za EGPRN, dr Melide Hasanagić u kojem se nalaze detaljna obavještenja vezano za narednu Konferenciju Evropske istraživačke mreže za porodičnu medicinu (EGPRN) i učešću na istoj.

“Drage kolegice i kolege,
naredna konferencija Evropske istraživačke mreže za porodičnu medicinu (EGPRN) čiji smo i mi član, bit će organizirana u Ljubljani, Slovenija  od 10-13.maja 2012. godine.
Abstracte možete slati najdalje do 15.januara 2012.

Na stranici http://meeting.egprn.org/home možete dobiti sve potrebne informacije.
Članovi našeg Udruženja će plaćati pola kotizacije jer smo punopravni član.

Svi prihvaćeni abstracti bit će publicirani u indexiranom časopisu  EJGP koji je besplatno dostupan za članove EGPRN na zvaničnom site-u EGPRN

Naše drage kolegice  i kolege iz Slovenije  pozivaju članove našeg Udruženja na ovaj dobar stručni sastanak koji se organizira u saradnji sa EURACTom  a Udruženje je obezbjedilo besplatan smještaj za dvoje mladih kolega -istraživača iz porodične medicine koji se jave da su im abstracti primljeni.

Nadam se da ćete naći svoj interes i zadovoljstvo da se pojavite na ovom renomiranom skupu.

S poštovanjem,
Vaša Dr Melida Hasanagić
Nacionalna predstavnica za EGPRN”

Više detalja
Izvještaj sa Kongresa EGPRN

Izvještaj sa Kongresa EGPRN

Prošlog mjeseca održan je Kongres EGPRN u Krakowu, Poljska, kojem je prisustvovala i Mr.sci.dr Melida Hasanagić, predstavnica našeg Udruženja, koja je istovremeno i Nacionalni prestavnik za EGPRN.
Na Kongresu je predstavljen Zbornik radova koji donosimo u prilogu.

U prilogu možete pogledati i knjigu abstrakta sa ovog Kongresa, kao i izvještaj koji je pripremila dr Hasanagić.

Izvještaj Krakow 2011 EGPRn

Research Agenda

Zbornik naučnih i stručnih radova Udruženja ljekara porodične medicine FBiH

Više detalja
Izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”

Izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”

U toku je izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”.U tu svrhu pozivamo  kolegice i kolege koji imaju radove objavljene u priznatim časopisima CC baze, Scopus baze i EBSCO baze, citirane na MedLine, kao i radove sa evropskih,svjetskih i domaćih kongresa, te radove objavljene u našim časopisima, da iste šalju na email drmelidah@hotmail.com.

Radovi trebaju sadržavati imena autora i koautora sa njihovim kontakt podacima (email, telefon, adresa); naslov rada, časopis i godinu kada je rad objavljen.

Informacije slati do 20-tog septembra.
Zbornik bi trebao biti štampan i urađen za EGPRN meeting Krakow,13.oktobra kao i za druge važne svrhe za naše Udruženje.

Mr.sci.dr.med.Melida Hasanagić
Nacionalni predstavnik za EGPRN (Evropska istraživačka mreža u OM/PM)

Više detalja