Tag Archives: elvira hasanović

Izvještaj sa 5.stručnog sastanka ULJ/L P/OM – Podružnica Sarajevo

30.03.2011.godine u  Hotelu Bosnia održan je 5.stručni sastanak ULJ/L P/OM – Podružnica Sarajevo.
Sastanku je prisustvovalo 48 članova Udruženja, predstavnici sponzora – Berlin Chemie Menarini, te g-din Salih Hasečić koji je ovom prilikom predstavio časopis “Medix”.

Vijesti iz porodične medicine za mjesec mart je pripremila i prezentovala dr Elvira Hasanović, a u ime Berlin Chemie-a dr Kenan Kekić je održao kratko predavanje o Nebiletu (nebivolol).

Nakon predavanja održana je diskusija, na kojoj se najvećim dijelom raspravljalo o aktuelnim aktivnostima ZZO Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva KS – izboru porodičnih ljekara od strane osiguranih lica.

Materijali sa 5.stručnog sastanka.

Više detalja