Tag Archives: goražde

Razglednica iz Goražda

Iako je period godišnjih odmora u DZ “Isak Samokovlija” u Goraždu pored redovnih dužnosti, odvijaju se i edukacije, a u toku su i radovi na izgradnji Ambulante porodične/obiteljske medicine Vitkovići.
U produžetku možete pogledati slike koje će vam približiti ljepote ovog živopisnog grada na Drini, koje nam šalje predsjednik Podružnice Goražde Dr Baškim Bajrami.

Pogledajte foto galeriju

14 ambulanta porodi_ne medicine u mujkovi_ polju.jpg
13 ambulante porodi_ne medicine.jpg
12 ulaz u dom zdravlja gora_de.jpg
11 bista dr Isaka Samokovlije.jpg
10 park u domu zdravlja gora_de.jpg
9 pomo_ pacijentu.jpg
8 ekipa.JPG
7 edukacija.JPG
6 izgradnja ambulante u naselju Vitkovi_i.jpg
5 splavarenje.jpg
4 ljeto na _anju.jpg
3 pogled na dom zdravlja.JPG
2 panorama Gora_da.JPG
1 BPK sat.jpg
19 i ovo je ambulanta u selu Fao_i_i.jpg
18 terenska ambulanta Brza_a.jpg
16 ambulanta porodi_ne medicine 1. maj.JPG

Više detalja