Tag Archives: kanton sarajevo
XII Stručni sastanak Podružnice Kantona Sarajevo

XII Stručni sastanak Podružnice Kantona Sarajevo

ULJ/lP/OM FBiH Podružnica za Kanton Sarajevo organizuje XII stručni sastanak, posljednji u u tekućoj godini, koji će se održati 28.12.2011.godine u 18 h u Hotelu Bosnia.Sastanak se I ovaj put organizuje pod pokroviteljstvom našeg sponzora, kuće Berlin Chemie Menarini.

Novosti iz medicine, aktuelne za porodičnu medicinu, za mjesec decembar priprema dr Džanana Jatić, specijalista porodične/obiteljske medicine.
Pozivamo sve kolege – članove Udruženja da prisustvuju ovom skupu.
Više detalja
Osnovan Sindikat doktora medicine KS

Osnovan Sindikat doktora medicine KS

26.10.2011.godine je održan sastanak UO novoformiranog Sindikata doktora medicine, u čijem radu učestvuju i naši predstavnici (Prim dr Kečo Amela, član; Prim dr Milan Mioković;član).Sindikat u budućnosti ima u planu rješavanje statusnih pitanja ljekara u Kantonu Sarajevo, te udruživanje sa kolegama iz ostalih kantona, dakle na federalnom nivou.Više informacija o aktivnostima i planovima možete dobiti od ljekara koji su delegirani za Vašu OJ.

Više detalja
Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Poštovani korisnici, u želji da vam olakšamo odabir ljekara te u cilju bolje informisanosti u vezi sa aktuelnom registracijom u timove porodične/obiteljske medicine i ugovaranjem u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u prilogu donosimo spisak ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine koji su raspoređeni u 9 organizacionih jedinica JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, a koji su aktivni članovi Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacija Bosne i Hercegovine.

Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Više detalja

Dan kontinuiranog profesionalnog razvoja ljekara i medicinskih sestara porodične medicine Kantona Sarajevo

22. novembra 2010. godine, u prepunoj sali Općine Novi Grad održan je skup „Dan kontinuiranog profesionalnog razvoja ljekara i medicinskih sestara porodične medicine Kantona Sarajevo“ u organizaciji JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a u saradnji sa Fondacijom FAMI i Udruženjem ljekara PM – Podružnica za Kanton Sarajevo, i pod pokroviteljstvom Općine Novi Grad.
(more…)

Više detalja