Tag Archives: larisa
Federalno Udruženje bogatije za još jednog doktora nauka

Federalno Udruženje bogatije za još jednog doktora nauka

Urednica časopisa “Porodična/obiteljska medicina Bosne i Hercegovine” , zvaničnog glasila Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Fedracije Bosne i Hercegovine  Prim.mr.sc.Larisa Gavran  odbranila je doktorsku disertaciju  pod  naslovom „Utjecaj modela unaprjeđenja metaboličke kontrole na nastanak kroničnih komplikacija u oboljelih od dijabetes melitusa tip 2“ 27.08.2011.godine na Medicinskog fakulteta u Tuzli  i tako stekla naučno zvanje doktora nauka.

Više detalja