Tag Archives: lista
Lista porodičnih ljekara članova udruženja u podružnici Zenica

Lista porodičnih ljekara članova udruženja u podružnici Zenica

U nastavku možete preuzeti spisak ljekara članova Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine, Podružnica Zenica (Zeničko-dobojski kanton).

Lista prodičnih ljekara članova udruženja (Zeničko-dobojski kanton).

Više detalja
Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Poštovani korisnici, u želji da vam olakšamo odabir ljekara te u cilju bolje informisanosti u vezi sa aktuelnom registracijom u timove porodične/obiteljske medicine i ugovaranjem u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u prilogu donosimo spisak ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine koji su raspoređeni u 9 organizacionih jedinica JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, a koji su aktivni članovi Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacija Bosne i Hercegovine.

Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Više detalja