Tag Archives: ljekari
Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Poštovani korisnici, u želji da vam olakšamo odabir ljekara te u cilju bolje informisanosti u vezi sa aktuelnom registracijom u timove porodične/obiteljske medicine i ugovaranjem u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u prilogu donosimo spisak ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine koji su raspoređeni u 9 organizacionih jedinica JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, a koji su aktivni članovi Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacija Bosne i Hercegovine.

Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Više detalja