Tag Archives: porodična medicina

Izvještaj sa 5.stručnog sastanka ULJ/L P/OM – Podružnica Sarajevo

30.03.2011.godine u  Hotelu Bosnia održan je 5.stručni sastanak ULJ/L P/OM – Podružnica Sarajevo.
Sastanku je prisustvovalo 48 članova Udruženja, predstavnici sponzora – Berlin Chemie Menarini, te g-din Salih Hasečić koji je ovom prilikom predstavio časopis “Medix”.

Vijesti iz porodične medicine za mjesec mart je pripremila i prezentovala dr Elvira Hasanović, a u ime Berlin Chemie-a dr Kenan Kekić je održao kratko predavanje o Nebiletu (nebivolol).

Nakon predavanja održana je diskusija, na kojoj se najvećim dijelom raspravljalo o aktuelnim aktivnostima ZZO Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva KS – izboru porodičnih ljekara od strane osiguranih lica.

Materijali sa 5.stručnog sastanka.

Više detalja
6.Stručni sastanak Podružnice KS

6.Stručni sastanak Podružnice KS

27 aprila 2011. godine u 18 h, u Hotelu Bosnia, ulica Kulovića, Centar, održat će se 6.Stručni sastanak Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije Bosne i Hercegovine, Podružnica za Kanton Sarajevo.

Dnevni red sastanka:

  • Novosti iz medicine – Prim dr Milan Mioković
  • Predavanje sponzora – Berlin-Chemie Menarini
  • Diskusija
Više detalja
Novi broj časopisa “Porodična/obiteljska medicina Bosne i Hercegovine”

Novi broj časopisa “Porodična/obiteljska medicina Bosne i Hercegovine”

Veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti vas da je izašao novi broj časopisa “PORODIČNA/OBITELJSKA MEDICINA BOSNE I HERCEGOVINE” kao zvaničnog glasila našeg Udruženja.

Kompletnu verziju časopisa možete preuzeti u PDF formatu

Porodična medicina BiH Volume2 Number 1.

Više detalja
Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Poštovani korisnici, u želji da vam olakšamo odabir ljekara te u cilju bolje informisanosti u vezi sa aktuelnom registracijom u timove porodične/obiteljske medicine i ugovaranjem u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u prilogu donosimo spisak ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine koji su raspoređeni u 9 organizacionih jedinica JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, a koji su aktivni članovi Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacija Bosne i Hercegovine.

Lista prodičnih ljekara u Sarajevu

Više detalja