Tag Archives: poziv
Radovi za novi broj časopisa

Radovi za novi broj časopisa

Prije nešto više od mjesec dana je izašao novi, drugi broj časopisa našeg Udruženja, pod nazivom “Porodična /obiteljska medicina Bosne i Hercegovine”, čiji je glavni urednik Mr. sci dr Larisa Gavran.

Do sada su svi članovi Udruženja u FBiH imali priliku u rukama držati svoj primjerak časopisa.
U redakciju pristižu samo pozitivni komentari i čestitke na uspješno obavljenom poslu. Mišljenja naših sponzora su takođe pozitivna, što otvara dalji put za uspješnu suradnju.

Ovim putem želimo ponovo animirati kolege da uzmete aktivno učešće u gradnji našeg Udruženja time što ćete slati svoje radove za objavljivanje u narednim brojevima časopisa.

Aktivnim učešćem u izgradnji i jačanju našeg časopisa, jačamo i naše Udruženje a samim tim pružamo priliku drugima da nas bolje upoznaju i više cijene naše umijeće, trud i profesionalnost.

Ne dozvolimo da najmlađa specijalistička grana medicine u BiH ostane u zapećku dešavanja. Postanite i Vi dio tima koji će ostaviti traga u medicini svojim doprinosom i učešćem u izgradnji i jačanju naše struke i našeg Udruženja.

Svoje radove , kao i pitanja i sugestije vezane za ovu tematiku možete slati na email urednice našeg časopisa: larisagavran@yahoo.com ili editor@afpfbih.com
Nadamo se da ćemo dalje zajedno jačati naše Udruženje i našu profesiju.

Prim dr Milan Mioković, predsjednik ULJ/LP/OM FBiH
Mr sci dr Larisa Gavran, urednik časopisa ULJ/LP/OM FBiH
Nataša dr Trifunović, urednik web stranice ULJ/LP/OM FBiH

Više detalja

Poziv članovima udruženja

Ovim putem želimo animirati sve članove Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije Bosne i Hercegovine, kao i ostale zainteresovane da svoje radove u pisanoj formi šalju na adresu urednika časopisa Udruženja dr Larisa Gavran na mail: editor@afpfbih.com gavranlarisa@yahoo.com, te na taj način daju svoj doprinos u ponovnom pokretanju i štampanju časopisa a time i u radu i jačanju našeg Udruženja.

Uputstva za autore možete naći ovdje.

Više detalja