Tag Archives: sindikat
Osnovan Sindikat doktora medicine KS

Osnovan Sindikat doktora medicine KS

26.10.2011.godine je održan sastanak UO novoformiranog Sindikata doktora medicine, u čijem radu učestvuju i naši predstavnici (Prim dr Kečo Amela, član; Prim dr Milan Mioković;član).Sindikat u budućnosti ima u planu rješavanje statusnih pitanja ljekara u Kantonu Sarajevo, te udruživanje sa kolegama iz ostalih kantona, dakle na federalnom nivou.Više informacija o aktivnostima i planovima možete dobiti od ljekara koji su delegirani za Vašu OJ.

Više detalja