Tag Archives: skupština

Izvanredna Skupština Podružnice ljekara / liječnika P/O medicine Zeničko Dobojskog kantona /županije

Izvanredna Skupština Podružnice ljekara / liječnika P/O medicine Zeničko Dobojskog kantona /županije je održana 27.11.2014.godine u multimedijalnoj sali Edukativnog centra porodične/obiteljske-Doma zdravlja u Zenici u 17 sati. Na skupštini Podružnice P/O ljekara ZE-DO kantona je bilo prisutno 26 delegata sa područja: Olova, Kakanja, Zenice, Visokog i Zavidovića.

Za predsjednika Podružnice P/O ljekara ZE-DO kantona izabrana je doc. dr. Larisa Gavran, za zamjenika predsjednika izabrana je dr. Elvedina Arnautović – Bešlić, a za sekretara je  izabrana mr.sci.dr. Subhija Prasko. Skupština je izabrala: upravni odbor Podružnice P/O ljekara ZE-DO kantona, delegate za skupštinu Federalnog udruženja te delegate za međunarodne strukovne organizacije svjetskog kongresa P/O medicine.

Dogovoren je termin održavanja narednog sastanka za januar 2015. godine. Sastanak je planiran nakon održavanja skupštine Federalnog udruženja.

Za idući sastanak dogovoreno je da svi delegati iznesu probleme iz svojih domova zdravlja kao i da se predlože teme za kontinuiranu medicinsku edukaciju u organizaciji Podružnice.

Više detalja

Poziv za skupštinu

Poštovane kolegice i kolege, ovim putem Vas obavještavamo da će se izborna Skupština Podružnice ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Zeničko-dobojskog kantona, održati dana 18.10.2014. godine (subota) sa početkom u 11,00 sati i to u prostorijama multimedijalne sale Edukativnog centra porodične/obiteljske medicine Doma zdravlja u Zenici.

Dnevni red :

  1. Izbor radnih tijela Skupštine,
  2. Podnošenje izvještaja o radu u proteklom periodu (stari saziv)
  3. Izbor Predsjedništva /Upravnog odbora/ Podružnice,
  4. Izbor delegata u Skupštinu Federalnog Udruženja,
  5. Izbor i prijedlog kandidata za predstavnike Federalnog udruženja u međunarodnim strukovnim organizacijama p/o medicine
  6. Finansiranje rada Podružnice ljekara/ liječnika, p/o medicine Zeničko Dobojskog kantona i prikupljanje članarine,
  7. Razno.
Više detalja

32.Stručni sastanak Udruženja i izborna Skupština Podružnice za Kanton Sarajevo

Pozivamo Vas na 32.Stručni sastanak Udruženja i izbornu Skupštinu Podružnice za Kanton Sarajevo koji će se  održati 25.12.2013.godine u 19 h u hotelu Bosnia.

32-sturcni-sastanak

 

Više detalja
Izvještaj sa XI Stručnog sastanka i godišnje Skupštine

Izvještaj sa XI Stručnog sastanka i godišnje Skupštine

30.11.2011. godine održan je XI Stručni sastanak FU LJ/L P/OM, Podružnice za Kanton Sarajevo, kojem je prisustvovalo 36 članova.

Novosti za mjesec novembar je pripremila Prim dr Amela Kečo, a skupu se obratio i dr Kenan Kekić, predstavnik sponzora Berlin Chemie Menarini, koji je ovom prilikom napravio pregled aktivnosti u protekloj godini. Nakon sastanka je održana Skupština Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine Federacije Bosne i Hercegovine, Podružnica KS.Predsjednik Podružnice Kantona Sarajevo Mr.sci.dr.Zaim Jatić je podnio Izvještaj o radu Udruženja u proteklom periodu, te iznio Plan rada za 2012. godinu.

Finansijski izvještaj je iznijela gđa Lejla Karčić, Sekretar FU.Kratak osvrt o dosadašnjem radu web stranice Udruženja iznijela je Trifunović dr Nataša, urednik web stranice FU.

Kompletan Izvještaj o radu u 2011. godini , kao i Plan rada za 2012 godinu će uskoro biti objavljeni na našoj stranici.

Izvještaj sa XI stručnog sastanka.

Više detalja
Skupština Podružnice za Kanton Sarajevo i XI stručni sastanak

Skupština Podružnice za Kanton Sarajevo i XI stručni sastanak

U srijedu 30.11.2011. godine  sa početkom u 18 h, u Hotelu Bosnia, ul Kulovića, Sarajevo, održat će se XI Stručni sastanak Udruženja porodičnih ljekara, Podružnice za KS.

U ovom terminu planirano je i održavanje  godišnje Skupštine Podružnice Sarajevo na kojem će biti podnesen izvještaj o dosadašnjem radu, te iznijeti prijedlozi  aktivnosti  i troškova za narednu godinu.
Sponzor sastanka je farmaceutska kuća Berlin Chemie Menarini.

Pozivamo ljekare – članove Udruženja da prisustvuju sastanku u što većem broju.

Više detalja