Tag Archives: upitnik
Upitnik o nasilju pacijenata nad doktorima

Upitnik o nasilju pacijenata nad doktorima

Zbog sve češće pojave različitog i sve agresivnijeg ponašanja i nasilja pacijenata prema doktorima, Asocijacija ljekara opšte/porodične medicine Jugoistočne Evrope je odlučila provesti ispitivanje i istraživanje tipova, oblika i učestalosti takvih djela tokom obavljanja medicinske profesije.

Cilj istraživanja nije samo da se stekne  slika o situaciji već i da se prikupe savjeti i preporuke, zasnovane na rezultatima, kako izbjeći nasilje te kako djelovati u slučaju nasilja, te ponuditi pravnu i drugu pomoć.

Molimo odgovorite na pitanja data u upitniku i pošaljite ih što je prije moguće  na  e-mail: mcmilan17@hotmail.com

Upitnik je povjerljiv i anoniman

Preuzmite upitnik o nasilju pacijenata nad doktorima.

Više detalja