Tag Archives: zakon
Usklađivanje sa odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Usklađivanje sa odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Na zvaničnoj stranici Ljekarske komore Tuzlanskog kantona http://www.ljktk.ba/ možete pogledati sve o novim provedbenim propisima o specijalizaciji, subspecijalizaciji, pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika , te planove i programe za pojedine specijalizacije koji su objavljeni u “Službenim novinama FBiH“ br. 06/11.

Ovdje možete pogledati i dio “Službene novine Federacije BiH” Br 6 – stranica 189 koji se odnosi na specijalizaciju iz Porodične medicine: http://www.ljktk.ba/dokumenti/4_dio_program_spec_dr_medicine.pdf

Više detalja