Tag Archives: zbornik radova
Izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”

Izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”

U toku je izrada “Zbornika stručnih i naučnih radova doktora porodične medicine FBiH”.U tu svrhu pozivamo  kolegice i kolege koji imaju radove objavljene u priznatim časopisima CC baze, Scopus baze i EBSCO baze, citirane na MedLine, kao i radove sa evropskih,svjetskih i domaćih kongresa, te radove objavljene u našim časopisima, da iste šalju na email drmelidah@hotmail.com.

Radovi trebaju sadržavati imena autora i koautora sa njihovim kontakt podacima (email, telefon, adresa); naslov rada, časopis i godinu kada je rad objavljen.

Informacije slati do 20-tog septembra.
Zbornik bi trebao biti štampan i urađen za EGPRN meeting Krakow,13.oktobra kao i za druge važne svrhe za naše Udruženje.

Mr.sci.dr.med.Melida Hasanagić
Nacionalni predstavnik za EGPRN (Evropska istraživačka mreža u OM/PM)

Više detalja