U Goraždu održan stručni sastanak podružnice BPK

Podružnica  za  BPK  Goražde  Udruženja  doktora  porodične/obiteljske  medicine 19.04.2016.  godine,  u  saradnji  sa  ponosnim  partnerom  Udruženja  za  2016.  godinu  –  farmaceutskom  kompanijom  “Berlin-Chemie  Menarini”,  održala  je  prvo  stručno  predavanje  za  članove  Podružnice  kao  i  ljekare  drugih  grana  medicine.  Predavanje  je  bodovano  od  strane  Ljekarske  komore  BPK  Goražde  shodno  Pravilniku  o  licenciranju  LjK  FBiH.

U  sali  hotela  “Behar”  u  Goraždu  riječima  dobrodošlice  obratio  se  predsjednik  Podružnice  dr.  Baškim  Bajrami,  specijalista  porodične/obiteljske  medicine,  osvrćući  se  na  značaj  porodične/obiteljske  medicine  u  BiH  i  kantonu  kao  i  sadašnju  i  buduću  uspješnu  saradnju  s  “Berlin-Chemie”.

Dr.  Gordana  Oršolić,  specijalista  porodične/obiteljske  medicine,  ispred  Podružnice  Udruženja,  održala  je  stručno  predavanje  o  dijabetičnom  stopalu  s  akcentom  na  pojavu  komplikacija  kod  dijabetičara, simptomima, dijagnostici  i  terapiji,   kao  i  mjerama  prevencije  ranih,  reverzibilnih  komplikacija.

Predstavnice  kompanije  “Berlin-Chemie  Menarini”  mr. ph.  Fatima  Hadžismajlović  i  mr. ph.  Sabina  Tabić  prezentirali  su  prisutnima  lijekove  iz  njihovog  proizvodnog  asortimana.   Predsjednik  Podružnice  je   kompaniji  “Berlin-Chemie  Menarini”   (direktoru  Predstavništva  za  BiH dr.  Nedžadu  Kečo),  odnosno  njihovim  predstavnicama,  mr. ph.  Fatimi  Hadžismajlović  i  mr.  ph.  Lejli  Imamović,  uručio  zahvalnice  za  sponzorstvo  i  suorganizaciju  ovog  stručnog  predavanja.

Podružnica  za  BPK  Goražde  UDP/OM  je,  u  istoj  sali,  održala  i  redovnu  Skupštinu  Podružnice  (prisutno  14  članova  Udruženja)  s  informacijama  o  izmjenama  Statuta,  aktivnostima    i  strateškom  planu  i  ciljevima  Udruženja  usvojenim  na  Skupštini  02.04.2016.  u  Sarajevu  koje  je  prenio  predsjednik  Podružnice.

dr.  Baškim  Bajrami